วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Base24 เพื่อเชื่อมต่อระบบบัตรเครดิต (Credit Card) ของธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Base24 เพื่อเชื่อมต่อระบบบัตรเครดิต (Credit Card) ของธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content