วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบงานสงเคราะห์ชีวิตเพื่อรองรับกรมธรรม์ใหม่ 5 แบบ ได้แก่ แบบทรัพย์มั่นคง พลัส แบบออมสินสุขทวี 15/10 พลัส แบบออมสินออมสุข 70/20 พลัส แบบออมสินทรัพย์ทวี 5/1 พลัส และแบบออมสินทรัพย์ทวี 5/1 โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบงานสงเคราะห์ชีวิตเพื่อรองรับกรมธรรม์ใหม่ 5 แบบ ได้แก่ แบบทรัพย์มั่นคง พลัส แบบออมสินสุขทวี 15/10 พลัส แบบออมสินออมสุข 70/20 พลัส แบบออมสินทรัพย์ทวี 5/1 พลัส และแบบออมสินทรัพย์ทวี 5/1 โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content