วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง C (โซนอาคาร 2 ชั้น 1) เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง C (โซนอาคาร 2 ชั้น 1) เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content