วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างบริษัททำความสะอาด ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยวิธีตกลงราคา
Skip to content