วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจการรับรู้ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ข้อมูลข่าวสาร และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจการรับรู้ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ข้อมูลข่าวสาร และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content