วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content