วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารสำหรับ DC และ DR เพิ่มเติม พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี สำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและความปลอดภัยสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารสำหรับ DC และ DR เพิ่มเติม พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี สำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและความปลอดภัยสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

18,708,109.00

วันที่ประกาศ : 5 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร