วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้ง/แขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 44000 BTU จำนวน 4 เครื่อง ของธนาคารออมสินสาขาเสนา โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้ง/แขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 44000 BTU จำนวน 4 เครื่อง ของธนาคารออมสินสาขาเสนา โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content