วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เคาน์เตอร์ด้านข้าง และเคาน์เตอร์เทลเลอร์ ของธนาคารออมสินสาขาเนินพระ โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เคาน์เตอร์ด้านข้าง และเคาน์เตอร์เทลเลอร์ ของธนาคารออมสินสาขาเนินพระ โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

150,000.00

วันที่ประกาศ : 3 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร