วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ธนาคารออมสินสาขาอมก๋อย โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ธนาคารออมสินสาขาอมก๋อย โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

134,820.00

วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร