วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของส่วนบัญชีธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของส่วนบัญชีธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

204,800.00

วันที่ประกาศ : 30 ธ.ค. 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร