วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Etehrnet Switch/L2 Switch) สำหรับติดตั้งบนรถโมบายทดแทน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Etehrnet Switch/L2 Switch) สำหรับติดตั้งบนรถโมบายทดแทน โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content