วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง ของหน่วยธุรการ ฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง ของหน่วยธุรการ ฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต โดยวิธีตกลงราคา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content