วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดซื้อกระเป๋าล้อลากไฟเบอร์ (งานสนับสนุนงานส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดเงินฝาก) โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดซื้อกระเป๋าล้อลากไฟเบอร์ (งานสนับสนุนงานส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดเงินฝาก) โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content