วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) จำนวน 1 ชุด ของฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) จำนวน 1 ชุด ของฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content