วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดซื้อกระดาษพิมพ์แบบสำหรับจัดพิมพ์แบบแปลน จำนวน 3 รายการ ของฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดซื้อกระดาษพิมพ์แบบสำหรับจัดพิมพ์แบบแปลน จำนวน 3 รายการ ของฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content