วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ของฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ของฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content