วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 48000 บีทียู ของธนาคารออมสินสาขาสวนอุตสาหกรรมศรีราชา โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 48000 บีทียู ของธนาคารออมสินสาขาสวนอุตสาหกรรมศรีราชา โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content