วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12000 BTU และเครื่องปรับอากาศฝังฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 44000 BTU ของธนาคารออมสิน สาขาเชียรใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12000 BTU และเครื่องปรับอากาศฝังฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 44000 BTU ของธนาคารออมสิน สาขาเชียรใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content