วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 5 รายการ ของธนาคารออมสินสาขาคำเขื่อนแก้วโดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 5 รายการ ของธนาคารออมสินสาขาคำเขื่อนแก้วโดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content