วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง ของส่วนบริหารช่องทางลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง ของส่วนบริหารช่องทางลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content