วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 18000 BTU จำนวน 1 เครื่อง และขนาดไม่น้อยกว่า 30000 BTU จำนวน 1 เครื่อง ของธนาคารออมสินเขตพระโขนง โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 18000 BTU จำนวน 1 เครื่อง และขนาดไม่น้อยกว่า 30000 BTU จำนวน 1 เครื่อง ของธนาคารออมสินเขตพระโขนง โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content