วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดซื้อระบบงานเชื่อมโยงระหว่างระบบ SWIFT และ ระบบ Core Banking Systems (CBS) สำหรับธุรกรรมโอนเงินผ่านบาทเนต โดยวิธีเจาะจง “

“ประกาศราคากลางงานจัดซื้อระบบงานเชื่อมโยงระหว่างระบบ SWIFT และ ระบบ Core Banking Systems (CBS) สำหรับธุรกรรมโอนเงินผ่านบาทเนต โดยวิธีเจาะจง “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content