วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง โดยวิธีตกลงราคา
Skip to content