วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดจ้างผลิตกระป๋องออมสิน MyMo ขนาดมินิ เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Digital Banking ประจำปี 2560 โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดจ้างผลิตกระป๋องออมสิน MyMo ขนาดมินิ เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Digital Banking ประจำปี 2560 โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

137,500.00

วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร