วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดจ้างผลิตคู่มือการใช้งาน MyMo My Card ผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo) โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดจ้างผลิตคู่มือการใช้งาน MyMo My Card ผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo) โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

296,765.00

วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร