วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัส ลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัส ลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

131,500.00

วันที่ประกาศ : 16 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร