วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดจ้างทำความสะอาด ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี พิบูลมังสาหาร ประจำปี 2560 โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดจ้างทำความสะอาด ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี พิบูลมังสาหาร ประจำปี 2560 โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

213,600.00

วันที่ประกาศ : 5 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร