วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดจ้างทำความสะอาด ธนาคารออมสิน สาขาอีสท์วอเตอร์ ประจำปี 2560 โดยวิธีตกลงราคา “
Skip to content