วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดจ้างทำความสะอาด ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม9 ประจำปี 2560 โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดจ้างทำความสะอาด ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม9 ประจำปี 2560 โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

180,000.00

วันที่ประกาศ : 5 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร