วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และระบบโทรศัพท์ส่วนปฏิบัติงาน Direct Sales ชั้น 13 อาคารแอดสาทร โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และระบบโทรศัพท์ส่วนปฏิบัติงาน Direct Sales ชั้น 13 อาคารแอดสาทร โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content