วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดจ้างผลิตกระเป๋าเครื่องสำอาง ของฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอกนิกส์ โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดจ้างผลิตกระเป๋าเครื่องสำอาง ของฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอกนิกส์ โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content