วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดจ้างรักษาความสะอาดสำนักงาน ธนาคารออมสิน ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคใต้ (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) ประจำปี 2560 โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดจ้างรักษาความสะอาดสำนักงาน ธนาคารออมสิน ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคใต้ (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) ประจำปี 2560 โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content