วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดจ้างทำสมุดบันทึก จำนวน 25,000 เล่ม ของฝ่ายพัฒนาสังคมและชุมชน โดยวิธีตกลงราคา “
Skip to content