วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดจ้างทำเต็นท์ปิรามิด สำหรับใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดจ้างทำเต็นท์ปิรามิด สำหรับใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content