วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจัดจ้างบริษัทภายนอกจัดทำของที่ระลึกผ่านกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (Flash Drive 8 GB) โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลางงานจัดจ้างบริษัทภายนอกจัดทำของที่ระลึกผ่านกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (Flash Drive 8 GB) โดยวิธีตกลงราคา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content