วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจัดจ้างบริษัทภายนอกจัดทำของที่ระลึกสำหรับผู้ที่มีอุปการะคุณผ่านกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (ตะกร้าอเนกประสงค์) โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลางงานจัดจ้างบริษัทภายนอกจัดทำของที่ระลึกสำหรับผู้ที่มีอุปการะคุณผ่านกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (ตะกร้าอเนกประสงค์) โดยวิธีตกลงราคา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content