วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อมอบให้กับพนักงานและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลโครงการ GSB Awards 2015 และโครงการ GSB Awards 2016 โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อมอบให้กับพนักงานและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลโครงการ GSB Awards 2015 และโครงการ GSB Awards 2016 โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content