วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจัดจ้างบริษัทภายนอกติดตามหนี้ค้างชำระการเช่าซื้อ ของส่วนพิธีการสินเชื่อแฟคตอริ่ง ลีสซิ่งและเช่าซื้อ ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลางงานจัดจ้างบริษัทภายนอกติดตามหนี้ค้างชำระการเช่าซื้อ ของส่วนพิธีการสินเชื่อแฟคตอริ่ง ลีสซิ่งและเช่าซื้อ ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ โดยวิธีตกลงราคา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content