วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงขั้นบันไดชั้น 1,2 และ 3 อาคาร 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงขั้นบันไดชั้น 1,2 และ 3 อาคาร 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content