วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินภาค 13 จ.นครราชสีมา (แท่นประดิษฐานองค์พระบรมรูปรัชกาลที่ 6) โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินภาค 13 จ.นครราชสีมา (แท่นประดิษฐานองค์พระบรมรูปรัชกาลที่ 6) โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content