วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ Server และระบบจัดการฐานข้อมูล โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ Server และระบบจัดการฐานข้อมูล โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content