วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคกลาง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ใบรับชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน (สช.3) จำนวน 1 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคกลาง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ใบรับชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน (สช.3) จำนวน 1 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,620,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,620,000.00

วันที่ประกาศ : 18 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร