วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริหารจัดการและบริการข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์ ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริหารจัดการและบริการข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์ ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,600,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,500,000.00

วันที่ประกาศ : 30 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content