วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อกระดาฐถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อกระดาฐถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

วงเงินงบประมาณ

1,166,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,166,000.00

วันที่ประกาศ : 17 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content