วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Mobile HR API เพื่อรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Mobile HR API เพื่อรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,870,672.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,870,672.50

วันที่ประกาศ : 30 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content