วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตสื่อองค์ความรู้ เรื่อง การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงานสาขา ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตสื่อองค์ความรู้ เรื่อง การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงานสาขา ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,588,950.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,588,950.00

วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content