วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงานนักบริหารจัดการดีเด่น สังกัดสายงานกิจการสาขา “โครงการ GSB Awards 2020 – 2021” ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงานนักบริหารจัดการดีเด่น สังกัดสายงานกิจการสาขา “โครงการ GSB Awards 2020 – 2021” ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,991,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,991,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content