วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษา FTP Server for PCI DSS และ Server Virtualization for PCI DSS ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษา FTP Server for PCI DSS และ Server Virtualization for PCI DSS ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

909,106.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

909,106.00

วันที่ประกาศ : 9 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content