วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างดำเนินการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ (Boost Post) ทางช่องทาง Online โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างดำเนินการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ (Boost Post) ทางช่องทาง Online โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,154,053.85

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,154,053.85

วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content